Dámosche a benvida

Iniciar sesión

Son novo/a

En función da LOPDGDD e da RGPD, Os Biosbardos • Cultura de Leira (Miguel Ángel Roig Barber con NIF 20030920J), con domicilio social en C / Gaiteira, 33 - 7oA • 15009 A Coruña (España), informa que os seus datos persoais trataranse para responder á súa consulta. Os seus datos conservaranse sempre que exista unha relación contractual ou non exerza os seus dereitos, excepto no caso de conservación por obriga legal. Pode exercer os seus dereitos solicitándoo de balde no enderezo indicado anteriormente, achegando unha fotocopia do seu DNI e o dereito a reclamar en www.agpd.es. Os seus datos non serán transferidos en ningún caso sen o seu consentimento previo, excepto a obriga legal ou a prestación do servizo acordado.