Devolucións

Política de devolucións e anulación de pedido

Os Biosbardos produce e comercializa unicamente produtos frescos: non ofrecemos a posibilidade de reembolso coa entrega posto que a lexislación vixente non permite devolucións de produtos de alimentación non envasados, por ser produtos perecedoiros. A devolución dos produtos frescos perecedoiros rompería a trazabilidad do produto e a seguridade alimentaria do mesmo. No momento que o produto chega ao cliente, este xa non pode ser comercializado de novo por motivos sanitarios, por tanto, as devolucións tramítanse unicamente para produtos que se reciban en mal estado.

Se no momento da entrega do pedido apréciase de forma visible e clara, sen necesidade de manipular as embalaxes de envío ou os propios do produto, que un produto ten defectos provocados por danos no transporte ou se aprecia, na mesma forma, un erro na mercadoría recibida ou se recibe un pedido en malas condicións, fágao constar na folla de recepción do pedido e xunto a unha fotografía envíanolo á nosa dirección de correo electrónico admon@osbiosbardos.com e devolverémoslle o importe da compra do produto en cuestión:

Esta comunicación debe realizarse no menor tempo posible desde a recepción do pedido, para poder instar a devolución do produto ou produtos afectados e con iso a súa substitución o máis axiña posible.

Antes de realizar a devolución, terá que ser comunicada a Os Biosbardos.

Se a causa da devolución fose que o artigo devolto é defectuoso ou non corresponde ao solicitado no pedido, Os Biosbardos correrá cos gastos da devolución e novo envío. Se o motivo da devolución é que o pedido non lle satisfai, lle reembolsaremos o importe pero non os gastos de envío nin os gastos de devolución.

Anulación de pedidos

Se a anulación do pedido chega antes da recolección do producto o cliente non terá ningún gasto. No caso dunha anulación despois da saída do pedido, o cliente terá ao seu cargo os gastos de envío deste mesmo pedido.

Garantía

Os Biosbardos é unha Tenda online que permite ao consumidor final recibir no seu domicilio produtos de tempada de cultivo 100x100 orgánico da máxima calidade directamente desde a horta.